Theo dòng sự kiện

Thu hồi, tiêu hủy một lô sáp nẻ Vaseline

Cục Quản lý Dược cho biết lý do thu hồi là nhãn sản phẩm không đáp ứng quy định về nhãn sản phẩm.