Kinh tế

Thaiholdings muốn giảm sở hữu tại Thaigroup về còn 48%, không còn ghi nhận là công ty con

Thaigroup từng là công ty mẹ của Thaiholdings với tỷ lệ sở hữu 74%, nhưng vào năm 2019 đã nhượng lại toàn bộ cổ phần cho các cổ đông khác.