Dân sinh

Tp.HCM: Chờ cơ chế đột phá cho 5 dự án giải tỏa nhà ven kênh rạch

Tp.HCM sẽ giải tỏa 5.800 căn nhà để cải tạo rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh Đôi, rạch Văn Thánh, kênh Hy Vọng, kênh Tẻ nhằm giúp chỉnh trang đô thị.