Cần biết

Hang Hellen Võ: Người phụ nữ Việt tiên phong với thương hiệu cà phê The Vintage 1979 tại Mỹ

Tại Mỹ, nơi mà văn hóa cà phê và không gian thưởng thức trà bánh còn xa lạ với nhiều người.