Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông

Admin

Ông Tạ Quang Đông được Thủ tướng bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 526 bổ nhiệm lại ông Tạ Quang Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/5.

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Trước đó, tại Quyết định số 592 ngày 20/5/2019, Thủ tướng bổ nhiệm ông Tạ Quang Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo phân công nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn phòng; Nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Đào tạo; Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật; Cải cách hành chính; Đảng, Đoàn thể; Quốc phòng - An ninh của Bộ.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với 24 đơn vị (5 đơn vị tham mưu quản lý Nhà nước, 10 đơn vị sự nghiệp, 12 đơn vị nghệ thuật, 8 trường đại học, 3 trường cao đẳng, 2 trường Trung cấp).

Ngoài ra, ông Tạ Quang Đông theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ.